“Kasem Lighting” önümleri ýokary hilli yşyklandyryş enjamlaryny üpjün edýär

“Kasem Lighting” -iň önümleri, yşyklandyryş programmalarynda ykdysadyýeti, ygtybarlylygy we energiýa netijeliligini birleşdirýän ýokary hilli yşyklandyryş enjamlaryny üpjün edýär.

 • Professional OEM zawody

  Professional OEM zawody

  Bütin dünýäde yşyklandyryş kompaniýalarynyň OEM önümçiligine kömek ediň.Meşhur markalar: Avant lux, Kandel, Remanci, Adir, RF, SIG ... we ş.m.

 • Önümçilik liniýasy

  Önümçilik liniýasy

  Capacityokary kuwwaty we ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin ösen önümçilik liniýalary

 • Goldaw

  Goldaw

  Professional çözgüt goldawy, markany mahabat goldawy, innowasiýa dizaýn goldawy

Biz hakda

Kasem Lighting Co., Ltd., müşderilerimize oňyn ykdysady we daşky gurşawy üpjün etmek üçin energiýa tygşytlaýjy, bäsdeşlige ukyply bahaly yşyklandyryş önümlerini dizaýn etmek, in engineeringenerçilik we önümçilik bilen meşgullanýar.Bu kompaniýa ýokary öndürijilikli lampalary dizaýn etmekde 15 ýyldan gowrak tejribesi bolan ajaýyp yşyklandyryş hünärmenleri topary tarapyndan esaslandyryldy.“Kasem Lighting” ýokary derejede tanalýan yşyklandyryjy öndüriji hökmünde özüni tanatdy.

Köpräk oka

Iň soňky habarlar